Pris til NorgesEiendom

07/06/13 av

NorgesEiendom fikk tildelt hedrende omtale i Drammen Bys Byggeskikkpris 2013, for sitt boligprosjekt Nedre Storgate 32. Siden 1993 har Drammen kommune årlig delt ut byggeskikkprisen. Dette er en hederspris til en bebyggelse eller et utomhusanlegg som kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

Prisen ble delt ut av ordfører Tore Opdal Hansen og jury-leder arkitekt Sissil Morset Gromhol som er utnevnt av Norske arkitekters landsforbund. Totalt var det åtte nominerte bygg.

I begrunnelsen står det skrevet;
"Boligkomplekset i Nedre Storgate 32 er et spennende eksempel på byboliger med svalgangsleiligheter og rekkehus i et relativt kompakt kvartal. Terrengfallet på tomta er fint utnyttet i planløsning og fasader, og variasjon i bygghøyde fra to til fem etasjer er løst på en god måte. Bebyggelsen har fine dimensjoner og god variasjon i arkitektonisk utrykk. Materialvalgene gir en avdempet og god fargepalett.
Bevaring av to større trær gir kvalitet til uteområde mot vest og til gateløpet. Uteområdet er ikke store, men både det indre gårdsrommet, forhagen mot vest og den felles takterrassen gir fine møteplasser.
Opparbeidelse av dekker, beplantning og møblement i fellesarealer har høy kvalitet."

NorgesEiendom var byggherre av Nedre Storgate 32. Arkitekt var Halvorsen & Reine AS. Prosjektet ble utført av Skanska AS.