Prestisjekontrakter til Rainpower

02/10/13 av

Rainpower har vunnet globale prestisjekontkrater til en samlet verdi av nærmere 300 millioner kroner. Nylig undertegnet vannkraftleverandøren sine første store turbinkontrakter i Kina og Afrika. I Sverige har Rainpower blitt tildelt kontrakter for oppgradering av Vattenfalls og Fortums største vannkraftverk.

- Vi har over flere år jobbet med å utvikle egen turbinteknologi. Kontraktene er en stor anerkjennelse til vårt unike kompetansemiljø og et resultat av et langsiktig arbeid. Denne kontrakten viser at norsk kompetanse og teknologi fortsatt er verdensledende, sier Trond Jørgensen, Vice President Sales & Marketing i Rainpower.
 

Kina
Rainpower har inngått kontrakt Zhefu for levering av turbiner til Delsi-prosjektet i Equador. Rainpower skal levere to Pelton-turbiner til Zhefu, som er ansvarlig for leveransen av komplette turbin og generator enheter. Anlegget har en fallhøyde på 495 meter og effekten per turbin er 62MW. HydroChina er EPC kontraktør for hele kraftstasjonen. Dette er den første store turbinkontrakt inngått av Rainpowers kontor i Hangzhou med leveranse i Kina.
Kontrakten ble vunnet i konkurranse med Andritz og de to store kinesiske utstyrsprodusentene, Dong Fang og Harbin. Høy turbinvirkningsgrad har vært en viktig årsak til at Rainpower vant oppdraget.
I tillegg til ressursene i Rainpower Hangzhou, vil Delsi-kontrakten involvere designressurser fra hovedkontoret i Norge samt Rainpower Peru, som vil ha oppgaver i forbindelse med installasjon av turbinene i Equador. Turbinene skal leveres i 2015.

 

Mosambik
Electricidade de Moçambique (EDM), den statseide elektrisitetsprodusenten i Mosambik, og et konsortium under ledelse av Cegelec, som består av Cegelec, Hydrokarst og Rainpower, har undertegnet en kontrakt for fullstendig oppgradering av to vannkraftstasjoner i Manica provinsen i Mosambik. Kontrakten omfatter oppgradering av mekaniske og elektriske komponenter, kommunikasjonssystem, demninger og tuneller. I konsortiet er Cegelec ansvarlig for alle elektriske leveranser, Hydrokarst for demninger, hydraulisk stålutrustning og tuneller, Rainpower for turbinomfang. Total kontraktssum er ca. SEK 820 millioner hvor Rainpowers del er ca. SEK 145 millioner. Ferdigstilling er tidlig 2016.

 

Sverige - Vietas
Vattenfall har tildelt Rainpower kontrakt for oppgradering av Vietas G1. Vietas er et av Vattenfalls største anlegg i Sverige og kontrakten har en verdi på over 50 millioner SEK. Vietas G1 er en Francisturbin med løpehjulsdiameter på 5,5 meter, fallhøyden er 67 meter og effekten er 163 MW. Rainpower skal levere nytt løpehjul på ca. 85 tonn, samt utføre diverse øvrige oppgraderinger på anlegget.

 

Sverige – Långa
Rainpower har inngått kontrakt med Fortum for oppgradering av Långå G1. Kontrakten har en verdi på ca. 28 millioner SEK.

Långå er et av Fortums viktigste vannkraftverk.  Långå G1 er en Francisturbin med en løpehjulsdiameter på 2480 mm, fallhøyden er 115 meter og effekten er 64,5 MW. Rainpower skal levere ett nytt løpehjul og turbinrenovering.
– Vi er veldig fornøyde med å ha undertegnet kontrakt med Rainpower for leveransen til Långå Lossen G1 og har store forventninger til et godt samarbeid i prosjektet. Målet er å sikre kraftproduksjonen i anlegget for mange år framover. Rainpowers leveranse av nydesignet løpehjul og nye skovler vil styrke anleggets ytelsesevne og produksjon, sier Gerd Lejdstrand, prosjektleder i Fortum.