NLI satser på LNG

16/10/13 av

NLI har samarbeidet med Wilhelmsen Technical Solutions om et nyutviklet tanksystem for LNG (Liquified Natural Gas). Teknologien retter seg mot LNG-lagring både på land og til marin/offshore bruk. Teknologien er spesielt godt egnet til drivstofftanker på skip som bruker naturgass som drivstoff. Konseptet høster nå stor oppmerksomhet i markedet.

Teknologien er basert på NLIs LNG-tank design. NLI og Wilhelmsen har samarbeidet i prosjektet siden 2009. Konseptet mottok tidligere i år DNV godkjenning og ble i sommer presentert som en av ni nye teknologier på den internasjonale shipping messen, Nor-Shipping. Nå markedsfører partnerne tanksystemet inn mot det globale maritime markedet og bunkermarkedet, samt segmenter som kraftstasjon lektere, landbaserte LNG terminaler og FLNG (Floating Liquified Gas). 

NLI har også et pågående samarbeid med Rolls Royce Marine for å utvikle et konseptdesign for et fartøy som skal forsyne bunker til LNG-drevne fartøyer i havner, en såkalt bunker barge. Rolls Royce Marine er en av verdens ledende leverandører av gassmotorer i tillegg til også å levere skipsdesign og fremdriftsutstyr.

Direktør i NLI Offshore & Marine Products, Petter Mangelrød kan fortelle om god respons i markedet.

- Tilbakemeldingene fra de forskjellige markedene er at utbygging av infrastruktur er viktig for at LNG som drivstoff skal bli etablert som et fullgodt alternativ til eksisterende løsninger. Dette er en spennende utvikling i markedet hvor NLI vil kunne bidra med innovasjon og kompetanse, sier Mangelrød.