Resultatvinneren Hymatek

20/11/13 av

Produktvirksomheten Hymatek Controls er i sterk vekst og opplever fulle ordrebøker. Hittil i år er den eksterne ordreinngangen på drøye 60 millioner kroner, 100 % over budsjett.

Hymatek har store markedsandeler innen magnetisering og turbinregulering i Norge og opplever også stor etterspørsel internasjonalt. Eksportandelen av omsetningen er betydelig og raskt økende. Spesielt i Norden, men også i vekstområder som Nepal, Filippinene, Zambia og Tanzania. Direktør for Hymatek, Terje Brekke, forteller at det har vært positivt krevende å håndtere økningen og at de ønsker å vokse kontrollert i nye markeder. De siste årene har Hymatek økt bemanningen betydelig for å holde tritt med veksten. Selskapet har i dag 22 ansatte og planlegger å ansette flere nøkkelpersoner i 2014.

Hymatek Controls kom til Ard Group via sin eier Rainpower, som kjøpte selskapet medio 2008. Hymatek sitt primærforretningsområde er leveranse av magnetiseringssystemer til generatorer og turbinregulatorsystemer til vannkraftturbiner.