Vokser under vann

18/12/13 av

NLI Subsea opplever vekst og møter 2014 med voksende ordrebøker. Konsernsjef Egil Solheim mener den positive utviklingen er et resultat av konsernets langsiktige fokus på å bygge spisskompetanse.

- Bransjen stiller stadig større krav til spesialkompetanse og kanskje spesielt innenfor subsea. Ambisjonen til NLI Subsea er å være best innenfor utvalgte markedssegmenter. I subsea er det nisjer med store businesspotensialer, sier Solheim.

NLI Subsea konsernet ble skilt ut av NLI som et eget satsningsområde i 2013. Etter en utfordrende start på 2013 har ordreinngangen tatt seg gradvis opp, og er nå tredoblet siden mars 2013. Dette gir god styringsfart og optimisme inn i 2014.

- 2013 har vært et krevende omstillingsår for oss. Det er positivt at vi nå ser resultater av dette arbeidet på vei inn i et nytt år. I 2014 vil vi fortsette arbeidet med å tilpasse vår drift for å møte våre kunders ulike behov og et marked i stadig utvikling, sier Solheim.

Subsea markedet er i vekst og stadig mer av infrastrukturen offshore legges under vann. På kundelisten har NLI Subsea ledende systemleverandører som FMC, Aker Solutions og GE Oil & Gas.

- Vi møter et stadig høyere kvalitetskrav hos oljeselskaper og systemleverandører. Fremtidige vinnere i bransjen vil være de som leverer kvalitet til avtalt tid og samtidig evner til å levere spisskompetanse og skape lønnsom drift gjennom hele verdikjeden mener Solheim.