Hymatek med stor kontrakt for Statkraft

17/02/14 av

Hymatek Controls AS har inngått kontrakt med Statkraft Energi AS for utskifting av et større antall turbinregulatorer. Kontrakten omfatter leveranse av elektronisk turbinregulator og oljetrykksanlegg. I første omgang gjelder kontrakten leveranse av 13 aggregater, men kontrakten åpner for en utvidelse til totalt 33. Dette er dermed det største samlekjøpet av turbinregulatorer Statkraft noen gang har hatt på anbud og den største enkeltkontrakten Hymatek Controls noen gang har vunnet.

I «Bundle Buy Project Turbine Governor IV» har Statkraft samlet et stort antall aggregater. Dette er, som navnet indikerer, fjerde gang Statkraft utlyser en slik samlekontrakt på turbinregulator, av disse har Hymatek vunnet tre. I prosjektet leveres ny elektronisk turbinregulator (HYDROTROL®) og nytt 100-140 bars oljetrykksanlegg (GOPS®) som erstatning for eksisterende systemer. Prosjektene skal gjennomføres i perioden 2014 til 2018.

– Vi er selvsagt glade for å vinne nok en Bundle Buy kontrakt. Dette befester vår posisjon som en ledende aktør innen turbinregulering i Norge. De store samlekjøpene hjelper oss til å bli bedre som leverandør. Vi ser også at også Statkraft oppnår store fordeler med dette, sier salgsleder Kenneth Juul i Hymatek Controls.