Rainpower tar grep

19/03/14 av

Rainpower iverksatte i 2013 ulike tiltak som skal bidra til en engasjert organisasjon med tydelige mål. Hovedfokus har vært på arbeidsprosesser og ulike metoder for å ta i bruk uutnyttet potensiale. Nå ser vannkraftsleverandøren resultater av arbeidet.

Rainpower Services, som er verkstedet Rainpower har på Sørumsand, har i den senere tid hatt fokus på optimalisering i arbeidsprosessene. Ved å jobbe med elementer som gir økt kundeverdi og minimere unødvendige aktiviteter, reduserer man blant annet feilmarginer og øker lønnsomheten.

Modellene de har arbeidet etter heter LEAN og 5S og er en velrenommert optimaliseringsfilosofi som benyttes av en rekke ulike virksomheter verden over. Her fokuseres det på å redusere tap av ressurser som tid, materialer, energi, men også underutnyttelse av kompetanse.

Verkstedet har gjennom 2013 hatt fokus på orden og renhold gjennom 5S. Direktør for Rainpower Services, Tommy Pedersen forteller; "Rot øker sannsynlighet for feil og tap av tid. Vi har innført ukentlige tavlemøter som fast praksis. Dette gjør at vi flytter fokus fra å løse problemer som har oppstått til å løse problemer før de oppstår. Tavlemøter har vist seg som et nyttig verktøy for å oppnå bedre planlegging og kommunikasjon".

De registrerte resultatene så langt er;

  • Verkstedet fremstår som et salgsargument av Rainpower sine tjenester
  • Ingen fraværsskader siden januar 2012
  • Leveringspresisjon på vannkraft er 10 % bedre enn fjoråret
  • "Tapt tid-situasjoner" har blitt redusert

Langsiktige mål;

  • Økt effektivitet gjennom mindre tidstap og avviksreduksjon
  • Levering før tiden

"Både for oss og for våre kunder er tiden svært verdifull. Dette tilsier at vi har mye å hente på LEAN -innføring. I 2013 har vi registrert tapt tid på årsaker. I 2014 er det viktig at vi reduserer disse årsakene til tapt tid. Her er vi avhengig av at hele organisasjonen bidrar - overholdelse av frister er essensielt i kritiske prosesser" sier Tommy Pedersen i Rainpower Services.