Straum i samarbeid med vindutbygger

02/04/14 av

Straum sitt deleide selskap Windsea AS, inngikk i februar 2014 et samarbeid med amerikanske Convalt Energy. Det New York-baserte energiselskapet er en aktør innen utbygging av ulike typer fornybar energi. Deres hovedaktivitet har til nå vært på solenergi, men de har et økende fokus på vindkraft på land og offshore.

 

Convalt Energy ser i øyeblikket på en del potensielle offshore - vindutbygginger i USA, og de har inngått en avtale med Windsea om bruk av selskapets teknologi i sammenheng med dette.

Direktør i Straum, Anders Tørud, kan fortelle at hovedårsaken til Convalts interesse for Windsea, er det unike designet på plattformene. De flytende offshore vindplattformene har tre turbiner per plattform og Convalt mener, i likhet med Windsea, at flere turbiner per plattform er det som gir mest kostnadseffektive utbygginger.

Forut for Convalt sin kontakt med Windsea, gjorde selskapet en screening av markedet og kom frem til at løsningen fra Windsea var den som hadde best potensiale.

Selskapene samarbeider nå for sikre utbyggingsrettigheter samt å finansiere utbygging av parker og testing av en fullskala Windsea prototype.