Vannkraft i fokus

16/09/14 av

Rainpower gledes over at myndighetene går inn for en sterk vekst i de offentlige bevilgningene.
Her vil fokuset rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering. 

Rainpower på Sørumsand hadde forrige uke besøk av en delegasjon fra Olje- og energidepartementet med minister Tord Lien, i spissen. Her vises han rundt på bedriften av direktør i Rainpower Service, Tommy Pedersen.

Anledningen var at Energi21, som er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi, hadde utarbeidet en rapport og ønsket å overlevere denne i et næringsmiljø med kompetanse på fornybar energi.

I sin strategi anbefaler Energi21 sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen seks strategiske satsingsområder:
• Vannkraft
• Fleksible energisystemer
• Solkraft
• Offshore vindkraft
• Energieffektivisering
• CO2-håndtering

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer» og for Rainpower er dette gode nyheter.
Energi21 anbefaler en finansiell opptrappingsplan over fire år, med en samlet vekst i offentlige bevilgninger på 1 milliard kroner.
Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftanlegg er 40 år og en stor andel av produksjonskapitalen skal opprustes og rehabiliteres de neste årene. Dette representerer et stort mulighetsrom og potensial for integrasjon av ny teknologi og løsninger.

- Her ser vi en bedrift smekk full av kompetanse og som kan konkurrere i tett kamp med et lavkostland som Kina, sa Lien, som ikke trodde folk var klar over hvilken prestasjon det er.

Direktør i Rainpower Service, Tommy Pedersen, er glad for dette skiftet innen fornybar energi;
- Fokuset har vært prisen framfor selve strømmen. Men utvikler vi ikke produksjonen, så stopper det til slutt opp.  Denne rapporten og satsingen gir oss nye mulighet i tiden fremover.

Les mer om saken på TU.no og Olje-og energidepartementet