NLI vant prestisjekontrakt

05/11/14 av

NLI Elektrosystemer as er tildelt kontrakt på elektroinstallasjoner til nye Holmestrand stasjon, et av de største pågående infrastrukturprosjekter på Østlandet. Kontrakten har en samlet verdi på 75 millioner NOK.

Den verdensunike stasjonshallen bygges inn i fjellet for å legge til rette for høyhastighetstog dimensjonert opp til 250 km/t. En 12,3 kilometer lang tunell er nå ferdigsprengt med en gigantisk stasjonshall på 870 meter i midten.
Innredningsarbeidet starter i januar. Hovedentreprenør HENT as la vekt på kvalitet og HMS da de valgte NLI som leverandør på elektorinstallasjoner.
- HENT tror NLIs erfaring innen olje og gass-sektoren gjør at de har det kvalitets- og HMS-fokuset som skal til for å løse et så spesielt oppdrag, sier Jon Wefald, tilbudsleder i HENT as.

Olav Bolseth, administrerende direktør i NLI Elektrosystemer, er svært fornøyd med å kunne bidra i et av Vestfolds største prosjekter. NLI Elektrosystemer er hovedkontraktspartner og vil utføre arbeidet i partnerskap med Xpert Installasjon Tønsberg.   
- Det er moro at vi som vestfoldbedrifter når opp i store prosjekter i nærområdet. Denne kontrakten viser at lokale selskaper har konkurransedyktige løsninger og systemer. Vi er stolte over å møte de høye HMS- og kvalitetskravene i prosjektet. Dette er et unikt prosjekt som krever spesialtilpassede produkter og løsninger. Nå gleder vi oss til å ta fatt på jobben, sier Bolseth.

Den nye stasjonen åpner for publikum høsten 2016. Det meste av installasjonsarbeidet vil bli utført i løpet av 2015, men aktiviteter som prosjektledelse, planlegging og innkjøp vil starte med umiddelbar virkning. Installasjonsarbeidet består av cirka 45 000 arbeidstimer. Byggherre er Jernbaneverket.