Turbinleveranse til Rosten kraftverk

03/12/14 av

Eidsiva Vannkraft AS har på vegne av Oppland Energi AS tildelt Rainpower kontrakt på den mekaniske leveransen i kraftstasjonen, i forbindelse med byggingen av Rosten Kraftverk i Sel kommune i Gudbrandsdalen. 

Kontrakten omfatter leveranse av tre francis turbiner, inklusive hovedstengeventiler, turbinregulatorer, tilløpsrør, forbislipningsanlegg og tilhørende mekanisk utrustning. Kraftverket vil ha en installert effekt på 80 MW ved netto fallhøyde på ca.100 meter. Årsproduksjonen til kraftverket vil være ca. 192 GWh.

- Vi er stolte over å ha blitt tildelt kontrakten for Rosten i sterk konkurranse med internasjonale aktører. Det norske markedet er vårt kjernemarked, og som det eneste store nye vannkraftprosjektet i Norge i 2014, er dette en svært viktig kontrakt for Rainpower. Denne kontrakten bekrefter at vi både har teknologi i verdensklasse og at vi leverer konkurransedyktige løsninger. Vi takker Eidsiva Vannkraft for tilliten og ser frem til et tett samarbeid om en trygg gjennomføring av prosjektet, sier Nils Morten Huseby, konsernsjef i Rainpower.

- Eidsiva Vannkraft AS har tidligere fått levert tilsvarende leveranser fra Rainpower, som vi er godt fornøyde med. Så vi forventer en ny leveranse til avtalt kvalitet, levert iht. avtalt tid, sier prosjektleder Rolf Kleiven.

Kraftverket skal ferdigstilles i mars 2018.