NLI kjøper Agility Contracting

17/04/15 av

NLI Solutions kan i dag kunngjøre oppkjøpet av Agility Contracting. Sammen vil selskapene utgjøre en stor multifaglig virksomhet fokus på olje og gass-, industri- og infrastrukturmarkedet, med leveranser innenfor prosjekter, modifikasjoner og vedlikehold.

- Jeg er veldig glad for at Agility Contracting nå blir en del av NLI Solutions. Dette er et forhold som var "meant to be" med mange synergieffekter. Selskapene kompletterer hverandre med hensyn til markedsområder, lokalisering og kompetanse. Sammen får virksomhetene flere bein og en bedre og mer stabil utnyttelse av ressurser. Vi styrker konkurransekraften, noe som kommer både kunder og ansatte til gode, sier Morten Mathisen, styreleder i NLI Solutions.

Mathisen fremhever at Agility Contracting over tid har bygget en sterk posisjon som tjenesteleverandør til nøkkelaktører innen prosessindustrien i Grenlandsområdet.

Tore Nissen Nygård, administrerende direktør i Agility Contracting AS, vil fortsette å lede selskapet under nye eiere og ser fremover til mulighetene som skapes ved å bli en del av NLI Solutions.

- Som en del av NLI Solutions styrker vi våre muligheter til å videreutvikle våre tjenester og å lykkes med den vekststrategien som er lagt for kommende år. Jeg er sikker på at kombinasjonen av de to selskapenes kapabiliteter vil tjene både våre ansatte og kunder, sier Nygård.

Nå skal eiere og selskapsledelse jobbe videre frem en felles strategi for selskapene.

- Vi drives av å skape noe som er bra for industrien. Vår målsetting er å utvikle bærekraftige, norske industriarbeidsplasser sammen med de
mange dyktige medarbeiderne i selskapene, sier Mathisen.

Selskapene forventes å ha en samlet omsetning i 2015 på 580 millioner NOK. Konsernet har etter sammenslåingen 300 ansatte.