Kontrakt på Ringedalen Kraftverk

06/05/15 av

Hymatek har signert kontrakt for leveranse av en elektropakke til Ringedalen kraftverk. Ringedalen er et nytt kraftverk til Statkraft.  Hymateks leveranse består av kontroll- og apparatanlegg, vern og hjelpesystemer, 66kV og 24kV kabler, montasje og idriftsettelse.

(Foto: Daglig leder i Hymatek Controls, Terje Brekke, sammen med Statkrafts utbyggingssjef Nordisk Vannkraft, Jon Ulrik Haaheim)

Kontrollanlegget er et HYMACON® 12 system, som baserer seg på Hymateks egenutviklede aggregatregulator HYMAREG®. HYMAREG håndterer alle tidskritiske operasjoner som turbinregulering og magnetisering, mens øvrig kontrollanleggsfunksjonalitet er bygget inn i PLS.

- Kontrollanlegget er utviklet etter prinsipper fra småkraft. Standardisering har hele tiden vært et fokusområde. Å få ned kostnadene har vært særdeles viktig i utviklingen av HYMACON som produkt. Vi er svært glade for tillitten Statkraft nå har vist oss og vi ser frem til å ta fatt på prosjektet, sier daglig leder i Hymatek Controls, Terje Brekke.

Om Prosjektet
Ringedalen kraftverk skal bygges i Tyssedal-området. Anlegget består av 2 x 11,5MW horisontale Pelton-maskiner med middelproduksjon på 60GWh. Anlegget skal etter planen ferdigstilles i 2017.