Østlands Posten 13-09-2019

13/09/19

Kan Røkke-tårnet havne på et av disse stedene?

Både Agnes Utvikling, Norgeseiendom AS, Fritzøe Eiendom og Oseberget Eiendom AS er interessert i å tilby tomt til gigantprosjektet, og dermed snakker vi Sjøparken, Bergeløkka, Alfred-Andersen tomta og Revet.

https://www.op.no/nyheter/larvik/naringsliv/kan-rokke-tarnet-havne-pa-et-av-disse-stedene-vi-har-fortrinn-som-jeg-tror-gjor-oss-svart-aktuelle/s/5-36-819923?key=2019-09-13T11:47:10.000Z/retriever/670c7361d081358e87e895964fc9b1d80a5d94b6