SUNKOST AS, Linda Larsen tilbake fra permisjon.

01/09/19

Linda Larssen er tilbake fra barselpermisjon i stillingen som driftssjef med ansvar for oppfølging av omsetning og drift i egeneide butikker og bistand til kjedemedlemmer.  Linda leder driftsavdelingen som består av 3 medarbeidere i tillegg til Linda.