Straum

STRAUM er en teknologiutvikler og totalleverandør av komplette systemer for marin fornybar energi. STRAUM har en teknologiportefølje som spenner fra tidevann og havstrømmer til bølge- og vindkraftanlegg. STRAUM har et høyt kvalifisert team med bred erfaring fra systemdesign, strukturanalyse, design av offshorekonstruksjoner og vannkraftsystemer, samt prosjektledelse og forretningsutvikling.