O. Mustad & Søn AS

O. Mustad & Søn AS er verdens ledende produsent av fiskekroker med tilstedeværelse i over 160 land. Mustad sin forretningsidé omfatter produksjon av fiskekrok og markedsaktiviteter rettet mot yrkes- og sportsfiske, delvis ut fra fabrikkanlegg og kontorer lokalisert på Gjøvik, og delvis gjennom utenlandske datterselskaper. Selskapet ble etablert på Gjøvik i 1832. Delt eierskap med Verdane.

                

Kenni Riise

Kenni Riise

CEO O. Mustad & Søn AS 

t: (+47) 94 88 69 22

e: send e-post