Mennesker

Henning Jørnsen

Henning Jørnsen

CFO  

t: (+47) 99 53 91 44

e: send e-post

Erfaring:

Henning er revisorutdannet fra Høyskolen i Agder i 1998 og har 11 års erfaring fra KPMG før han begynte som konsern controller i Ard-systemet i 2009. Henning har siden 2009 hatt ulike roller og ansvarsområder i Ard, hovedsakelig innenfor regnskaps- og konsernrapportering, ledelse og arbeid på styrenivå. Henning har bred erfaring fra ulike bransjer og selskaper, fra store internasjonale selskaper innen olje og gass, shipping og produksjon til mindre børsselskaper og handelsvirksomheter lokalt. Videre har han bred erfaring innen fagområdene regnskap (NGaap, og IFRS), skatt og avgift, samt internkontroll og egenkapitaltransaksjoner. De senere år også oppkjøp, due-diligence og reorganiseringer.

Arbeidsområder:

I Ard har Hennig et overordnet ansvar som CFO, samt styremedlem i Solve, Mustad, Rainpower, NLI Solutions, NLI Technology og NorgesEiendom.