Mennesker

Ard har samlet seniorkompetanse innenfor økonomi, ledelse, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Vi skal utøve et aktivt eierskap, legge til rette for synergier i gruppen og være en støtte for ledelsene i Ard Groups virksomheter.

CEO i Ard og styremedlem er Børre Nordheim-Larsen

 

Ledelse
Ard Groups styre