Ard

Ard er et privateid investeringsselskap. Vi skaper verdier gjennom profesjonell, aktiv og ansvarsfull utøvelse av eierrollen i utvalgte selskaper.

Ard investerer i selskaper der vi ser et betydelig verdiutviklingspotensial, gjerne i selskaper som har `trådt feil`og er i krevende situasjoner. Vi differensierer oss gjennom at vi tør å investere der andre ikke kan, og har således et unikt ...