Visjon

Vi skal fremdyrke selskaper som blir ledende i sitt segment- og være kjent for gode turnarounds.

 

ÅPEN - PÅLITELIG - ENGASJERT - NYSKAPENDE

Ards verdier utgjør kjernen i vårt styringssystem og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De veileder oss i hvordan vi driver virksomhetene og samarbeider ...