Investeringsstrategi

Ard er ikke sektororientert. Vi investerer i selskaper som har potensiale til å bli ledende i et definert segment og som har et tydelig turnaround potensiale.

Selskapene må ha stort potensiale til vesentlig omsetningsøkning, strategisk reposisjonering og eller stort operativt forbedrings potensiale.

Tydelig internasjonalt realisasjonsscenario skal kunne identifiseres.
Virksomhetene vi ...