Ard Advisory

Restrukturering, omstilling og endring er vår kjernekompetanse.  Vi tilbyr rådgivningstjenester til eiermiljøer/ banker når det gjelder vesentlig omstilling og restrukturering av virksomheter.