Slik jobber vi

Ved inntreden i nye virksomheter igangsettes vanligvis en snuoperasjon gjennom tett samarbeid med ledelsen. Det etableres en omforent strategi og 12 måneders plan for å komme til lønnsom drift og positiv cash-flow raskest mulig, senest 12 måneder etter overtakelse.

Deretter rettes fokus  mot en mer langsiktig vekststrategi med satsning der sannsynligheten for å lykkes er størst. Det ...