Ledelsesfilosofi

Ards ledelsesfilosofi er tuftet på vårt verdigrunnlag og sier noe om forventet lederadferd og samhandlingsprinsipper for og blant ledere i Ard og våre virksomheter:

- Vet hva vi kan forvente av hverandre

- Deler kunnskap og ideer

- Holder det vi lover

- Spiller hverandre gode og hjelper hverandre å lykkes

- Er nøkterne og fokuserer på kost/nytte

...