Historikk

Konsernet som i dag bærer navnet Ard har en lang historie og er et resultat av vellykkede etableringer, innmatskjøp og snuoperasjoner, men også organisk vekst i både eksisterende og tilkommende virksomheter. Arbeidet med mennesker, lag og organisasjoner har vært avgjørende.

Ard har sitt opphav i et lite mekanisk verksted etablert i Mjøndalen i 1946. Siden den gang har selskapet vokst betraktelig, både når det gjelder omsetning, størrelse og kompetanseområder. Utviklingen de siste ti årene har vært ekspansiv, ikke minst i forhold til mangfoldighet, geografisk spredning og nye markedsområder.

I 2000 besto konsernet kun av NLI Holding Company som hovedsakelig drev mekanisk fabrikasjon innen olje/offshore og landbasert industri. Siden dette har konsernet hatt en rivende utvikling, og av de vesentligste endringene kan nevnes; NLI Alfr Andersen (nå NLI Larvik) ble overtatt i 2000, eiendom ble skilt ut i egen virksomhetsdel i 2001, NLI Nyland ble overtatt i 2003, NLI Odda ble overtatt i 2004, NLI Engineering ble etablert i 2005, Rainpower ble kjøpt ut og etablert i 2007, NorgesEiendom ble trinnvis kjøpt opp i 2008-09, Sunkost ble overtatt i 2009, Straum ble etablert høsten 2011, og i desember 2011 ble O. Mustad & Søn. Overtatt.

Ard som felles eierselskap ble etablert i 2012. Strukturmessig har konsernet gjennomført en rekke oppkjøp og omstillinger, og vi har vist evne til å lykkes med slike transaksjoner over tid. Vi har tilegnet oss god erfaring med både enkeltvise investeringer og porteføljeinvesteringer gjennom erverv av grupper og konsern.